top of page
Library Bookshelves

EOVS - eestlased Soomes

  • Writer's pictureEOVS

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes aastakoosolekEOVS on koondanud peamise vajaliku teabe eestlasele Soomes ja seda saad lugeda meie infoplatvormilt, mis on valminud koostöös Digilick Oy https://www.digilick.com/ ja Eesti Vabariigi välisministeeriumiga https://www.vm.ee/. Sisuka ülevaate EOVSi 2023 aasta tegevusest annab meie aastaraamat https://issuu.com/eovs/docs/eovs_aastaraamat_2023?fbclid. Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes on Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu https://uekn.ee/ liige alates 7.4.2024.

Toetame eestlaskonda Soomes, eesti emakeelt, kultuuri ja sidet Eestiga ning aitame kaasa lõimumisele Soome.

Ühineda saavad meiega ametlikult registreeritud ühingud (ry-d), kes väärtustavad EOVSi põhikirja. Koostöös on tugevus. Hoiame ühte!

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes

juhatuse nimel


Annela Liivat

esimees

Comments


bottom of page