top of page
Library Bookshelves

EOVS - eestlased Soomes

  • Writer's pictureEOVS

Teadusprojekt: Soome eestlaskonna virtuaalsed käitumismustrid ja ootused uuele infoplatvormile

Updated: Oct 20, 2023


Keiu Telve (PhD) ja Jaanika Kingumets (PhD) Helsingi Eesti-Soome koosloometöötoas.
Keiu Telve (PhD) ja Jaanika Kingumets (PhD) Helsingi koosloometöötoas.

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes aitas kaasa Keiu Telve (PhD) ja Jaanika Kingumetsa (PhD) teadusprojekti „Soome eestlaskonna virtuaalsed käitumismustrid ja ootused uuele infoplatvormile“ teostusele.


Aastal 2023 läbiviidud Eesti-Soome uuringu eesmärgiks on selgitada Soomes elavate eestlaste ootuseid virtuaalsele suhtlusele eestlusega seotud teemadel. Uurimisküsimused keskenduvad ka eestlaste kokkukuuluvustunde avaldumisele virtuaalses keskkonnas ja sihtrühmade aktiivsele kaasamisele. Lõplikud teadusuuringu tulemused avaldatakse novembris 2023.


Eesti-Soome innovatsioonipäevad
Innovatsioonipäevad 2.septembril Turus.


Kuidas Eesti-Soome teadusprojekt teostati?


Uuringu vältel toimus kolm koosloometöötuba: 9. juunil Tamperes, 2.septembril Turus ja 20.septembril Helsingis. Töötubades osales kokku kuuskümmend osalejat Eesti-Soome kogukondadest ning ka EOVS'i liikmeskonnast ja koostööpartneritest.


Eesti-Soome teadusprojekt on koostöö Eesti Vabariigi Välisministeeriumi, Eesti Suursaatkond Helsingis, teadlaste Keiu Telve (PhD, Tartu Ülikool) ja Jaanika Kingumets (PhD, Tampere Ülikool) ning Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry vahel.


Annela Liivat

EOVS juhatuse esimees

Comments


bottom of page