top of page
Image by Single.Earth

Virolaiset Suomessa

Strategia

Toimintamme arvopohjana ovat yhteistyö, huolellisuus, rehellisyys, läpinäkyvyys, käytännöllisyys, vastuullisuus ja ammattitaito.

Autamme virolaista yhteisöä nostamaan itsetietoisuutta ja siten parantamaan virolaisten asemaa vähemmistökansana edistämällä heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla tuemme virolaisten äidinkielen, identiteetin ja kulttuurin säilymistä Suomessa. 

Snowy forest_Karl Ander Adami.jpg

MISSIO

Viron järjestöjen verkosto Suomessa on tuki-, kehitys- ja yhdistävä  Virolaisia järjestöjä vahvistava Suomen Viron yhteisötukikeskus luo mahdollisuuksia virolaisten yhdistysten määrän kasvulle Suomessa tukemalla sekä aloittavia että toimivia yhdistyksiä;  vahvistaa laajaa yhteistyöverkostoa Suomessa ja virolaisten äidinkielen, identiteetin ja kulttuurin säilymistä Suomessa olleen samalla tiivisti kanssakäymisissä Viron valtion kanssa.

VISIO

Virolaisten järjestöjen verkosto Suomessa pyrkii suurimmaksi ulkomailla asuvien virolaisten yhteisöksi, jolla on yhteistyökykyisiä ja vaikutusvaltaisia kumppanuuksia, aktiivisia, luotettavia jäseniä, jotka arvostavat virolaisten luomia arvoja talouden, kulttuurin ja yhteiskunnan alalla Suomessa. Verkosto tukee Suomessa asuvia Viron kansalaisia ja auttaa heitä paremman itsetietoisuuden luomisessa.

Meidän tarinamme

Virolaisyhdistysten Verkoston Suomessa ry perustaminen 2018 – 2020 

Suomalais-virolaisten seurojen yhteistyöpäivänä Mikkelissä 2018 päätettiin perustaa työryhmä, jonka tavoitteena oli perustaa laajempi kattojärjestö virolaisille seuroille Suomessa. Muodostettiin työryhmä, johon kuului Ilona Kolberg Viron Kulttuuriseura Mihkelistä (Mikkeli), Mait Lepik ET Teatteri Helsingistä ja Annela Liivat Tampere Eesti Klubista. 

 

Tampereella, huhtikuussa 2019, Tampere Eesti Klubi järjesti Suomi-Viro yhdistysten seminaarin, jonka pääaiheina olivat ESTO 2019 festivaalin Helsingin yhteistyökomitean odotukset (Ilona Kolberg) ja visio keskusorganisaation kehittämisestä (Mait Lepik, Annela Liivat). 

Viron suurlähettiläs Harri Tiido, konsulipalvelun johtaja Liina Viies ja Viron kunniakonsuli Jani Koivuniemi toivottivat seminaarin osallistujat tervetulleeksi. Seminaarissa käsiteltiin virolaisten passiivisuutta ja matalaa näkyvyyttä Suomessa. Havaittiin, että viron kieli ja kulttuuri ovat erittäin tärkeässä roolissa tilanteen parantamiseksi. Päätettiin tehdä yhteistyötä ja solmia kumppanuuksia Viron ja Suomen välillä! 

Osallistujat olivat samaa mieltä siitä, että laajasti edustettuna toimiva keskusjärjestö on välttämätön, mutta sen perustaminen vaatisi työtä, rahoitusta ja henkilöresursseja. Kaikki osallistujiat olivat yhteisymmärryksessä siitä, että kattojärjestö yhdistää virolaisia, tukee paikallisyhdistysten työtä ja kasvattaa tietoisuutta aiheesta. Se olisi verkosto, joka puolustamalla virolaisten etuja auttaisi selviytymään elämästä Suomessa ja samalla tukisi Viron kielen ja kulttuurin säilyttämistä. Suunnitelmissa oli jo silloin, että Viron tasavallan suurlähetystö ja kunniakonsulit olisivat mukana lisäämässä tietoisuutta Virosta ja virolaisista yhdessä kattojärjestön kanssa. 

Todettiin, että Suomen lain mukainen rekisteröity yhdistys (ry) olisi perustettava. Verkoston aktiivisten jäsenyhdistysten edustajat varmistaisivat toiminnan läpinäkyvyyden ja demokratian. Uuden kattojärjestön peruskirjan kehittäminen päätettiin aloittaa ESTO 2019 -festivaalin jälkeen. Jo olemassa olevaan työryhmään tuli mukaan myös Soome Eesti Noored ry (Suomi-Viro Nuoret ry). 

ESTO 2019:n järjestäminen ja sen avajaiset Helsingissä yhdistivät sekä yksilöitä että Viron järjestöjä Suomessa. Työryhmä käsitteli syksyllä 2019 kattojärjestön peruskirjaa, pidettiin paljon etätapaamisia ja -neuvotteluja. Sen jälkeen työryhmään liittyivät edustajat AnniLa ry Helsingista ja Varsinais-Suomi Viron Keskus ry:stä. Työtä hidasti korona-aika. Keväällä 2020 Annika Madisson ja Tuuli-Emily Liivat esittelivät yhteistyöpäivänä Tampereella kattojärjestön konkreettisen suunnitelman suomalais-virolaisten seurojen edustajille. 

Virolaisyhdistysten Verkosto Suomessa ry perustettiin 30.10.2020 viiden jäsenjärjestön toimesta: AnniLa ry (edustaja Annika Madisson), Viron kulttuuriyhdistys Mihkel ry (edustaja Ilona Kolberg), ET Teatteri ry (edustaja Mait Lepik), Tampere Eesti Klubi ry (edustaja Annela Liivat) ja Varsinais-Suomi Viro-Keskus/Turu Eesti Keskus ry (edustaja Ülle Priks). 

Virolaisyhdistysten Verkosto Suomessa ry eli VYVS (viroksi: Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry eli EOVS) on laajentunut. Vuonna 2023 mukana on 11 järjestöä. VYVS:in jäsenistössä on perustajajäsenten lisäksi nyt myös Eesti Selts Lappeenranta Imatra ry, Helsinki Helmed ry, MUKES ry, Soome Eesti Noored ry, Teater EST ry ja Suomi Uutena Kotimaana ry. 

Virolaisyhdistysten Verkosto Suomessa ry on maailmanlaajuisen Viron keskusneuvoston tarkkailijajäsen. Olemme Viron kulttuuriyhdistysten liiton, Viron tasavallan ulkoasiainministeriön, kulttuuriministeriön, Integraatiosäätiön sekä SA Kansalaisyhdistysrahaston yhteistyökumppani. 

VYVS kehittää ja vahvistaa laajaa virolaisten verkostoa Suomessa, jonka tavoitteena on pitää huolta viron kielen, indentiteetin ja kultuurin säilymisestä. Haluamme vahvistaa yhteistyötä Suomen valtion, Suomi-Viro - Yhdistysten Liiton (SVYL) sekä Tuglas-seuran kanssa. 

 

Mielenkiintoista yhteistyötä! 

 

Virolaisyhdistysten Verkoston Suomessa ry puolesta 

Annela Liivat ja Ilona Kolberg 

Yhteystiedot: 

https://www.eovs.fi 

https://www.facebook.com/eovs.fi 

Puhelin: +358 402500737 

info@eovs.fi 

Kuvia EOVS:n tapahtumista ja yhteistyökumppaneilta

bottom of page