top of page
Library Bookshelves

EOVS - eestlased Soomes

  • Writer's pictureEOVS

Mis seisuga astub EOVS aastasse 2024?


ÜEKN Täiskogul Leedus Vilniuses 2023
ÜEKN Täiskogul Leedus Vilniuses 2023

2023. aasta oli meie ühingule väga tegus, mitmekesine ja sisukas. Olulisteks eesmärkideks oli peamise info koondamine ja jagamine eestlaskonnale Soomes, uue infoplatvormi loomine ja arendamine, koostöö tugevdamine eeskätt Eesti riigi ja koostööpartneritega nii Soomes kui üleilmselt.


Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry ehk EOVS on laienenud ja koondab hetkel 11 liikmesorganisatsiooni. Lisaks viiele asutajaliikmele on EOVSi ridades Eesti Selts Lappeenranta-Imatra ry, Helsingi Helmed ry, MUKES ry, Soome Eesti Noored ry, Suomi Uutena Kotimaana ry ja Teater EST ry.


EOVS tegeles aastal 2023 aktiivselt organisatsiooni ning kodulehe arengutööga

Aastal 2023 korraldasime koostööpäevi muuhulgas EV saatkonnas ning Turu innovatsioonipäevadel. Turu innovatsioonipäevad 2.-3. septembril olid EOVSi tähtsaimaks ürituseks 2023. aastal. Turus osales kolmkümmend aktiivset inimest üle Soome, kaasatud olid esinejad Ülemaailmsest Eesti Kesknõukogust, Eesti välisministeeriumist, Rootsi Eestlaste Liidust, EV suursaatkonnast Helsingis ja Eesti-Soome teadusprojekti teadlased.


EOVSi kodulehe arendustöö võttis eriti hoogu oktoobris 2023 ning mõtlesime koostöös strateegiaid Soomes elavate eestlaste jõudmiseni. Töötubade ettepanekutele põhinedes jagasime huvitavate inimeste lugusid ja ürituste infot, millega on võimalik nüüd tutvuda meie blogis! Jagasime aktiivselt infot Eesti organisatsioonide tegevuse kohta Soomes ka Facebookis.


EOVS tegutseb rahvusvahelisel tasandil ÜEKNi vaatlejaliikmena

EOVSi eesmärgiks on esindada Soome eestlaskonda nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ja EOVS on Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu vaatlejaliige. Oleme vaatlejana osalenud ÜEKNi juhatuse koosolekutel ja täiskogudel alates 2021. aastast. Meie juhatuse esimees Annela Liivat osales EOVSi esindajana mais 2023 Vilniuses toimunud ÜEKN täiskogul kohapeal ning juhatuse liige Ilona Kolberg jälgis üritust virtuaalselt.


Tulevikus tahame liituda ÜEKNi liikmesorganisatsiooniks, et Soomes elavaid eestlasi esindataks aktiivsemalt ka rahvusvahelisel tasandil. Aastal 2023 ei õnnestunud meie liitumine erimeelsuste tõttu ÜEKNis ning täiskogu otsustas teema edasi lükata aastale 2024.


Mis plaanid EOVSil on aastale 2024?

Kui aastal 2023 keskendusime eelkõige planeerimisele ning arendusele, siis aastal 2024 saame üle minna tegudele. Meie eesmärgiks on kaasata veelgi rohkem eestlaskondi Soomes. Toetume Eesti-Soome 2023. aasta teadusuuringu tulemustele ja ootame aktiivseid eestlasi Soome eri piirkondadest koostööle. EOVS on rõõmus, et me liikmeskonda, koostööpartnereid ning toetajaid seovad ühised väärtused. Koos oleme tugevamad.


Aasta 2024 üks märkimisväärsemaid üritusi on konverents "Security and Defence in the Baltic Sea Region" EV saatkonnas Helsingis 14.mail. EOVSi korraldustoimkonda kuuluvad Annela Liivat, Ilona Kolberg, Märt Vesinurm, Tuuli-Emily Liivat ja Katri Lätt.


Augusti 2024 lõpus Mikkelis korraldatakse EOVS mõttekoda/arvamusfestival, mis on igaaastane EOVSi liikmeskonna ning koostööpartnerite kokkutulek.


Oleme jätkuvalt toeks Eesti-Soome sildade ehitamisel ja väikese Eesti suuremaks tegemisel maailmas!


EOVSi aastaraamat 2023


Kui tahad täpsemalt tutvuda EOVSi ning meie liikmete tegevusega aastal 2023 ning meie tulevikuplaanidega, tutvu meie aastaraamatuga siin:


Comments


bottom of page