top of page
Image by Single.Earth

Eestlased Soomes

Strateegia

Oma tegevuses lähtume väärtustest, milleks on koostöö, hoolivus, ausus, läbipaistvus, asjalikkus, vastutus, professionaalsus.

Aitame Soome eesti kogukonnal tõsta eneseteadlikkust ning seeläbi parandame eestlaste kui vähemusrahvuse positsiooni edendades integreerumist Soome ühiskonda ja samaaegselt toetame eestlaste emakeele, identiteedi ja kultuuri säilitamist Soomes ning ühenduse hoidmist Eestiga.

Alaeesmärgid:

Loome EOVS liikmeskonna ja ülesoomeliste eestlaste ühingute ning kogukondade aktiivsete eestvedajatega kaasaegse, kiirelt muutuvast ühiskonnast lähtuvalt uue eestikeelse infoplatvormi, mis on kõigile kättesaadav. 
Pakume eestikeelset, konfidentsiaalset erinevate valdkondade nõustamist ja seaduste tõlgendamist (majandus, sotsiaal, kultuur, sh eesti keele õpe Soomes). 
Kasvatame liikmeskonda ja suurendame Soome eesti kogukonna nähtavust Soomes, Eestis ja maailmas.

Tegevusaruanded 2021, 2022

Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. 

Image by Hendrik Morkel

EOVS ajalugu

Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. Impsum loeruem. Lireum loerem. 

Pilte EOVS üritustelt ja koostööpartneritest

bottom of page