top of page
Library Bookshelves

EOVS - eestlased Soomes

  • Writer's pictureEOVS

Tampere Eesti Klubi ry

Updated: Sep 20, 2023

Tampere Eesti Klubi ry on asutatud 22. aprillil 1996 ja on üks vanimaid eestikeelseid organisatsioone Soomes.


TEK eesmärk on pakkuda huvitavaid ja erinevaid võimalusi kooskäimisteks, jagada teavet, luua kontakte kohalike eestlastega, hoida eestlust ja emakeelt ning tutvustada eesti kultuuri Pirkanmaal ja kogu Soomes. Jätkame aastatepikkuste traditsioonide elushoidmist - Eesti Vabariigi sünniaastapäev, emakeelepäev, TEK sünnipäev, EV taasiseseisvumispäev, hõimupäev, jõulud ja ka rahvakalendri tähtpäevade kajastamist.


Tampere Eesti Klubi jõulupidu
Tampere Eesti Klubi jõulupidu

Tampere Eesti Klubi:

  • korraldab eestikeelseid ja -meelseid üritusi, seminare ja koolitusi

  • aitab kaasa emakeelse õppe arendamisele

  • hoiab ja tutvustab eesti toidukultuuri

  • toetab eesti rahvatantsukultuuri säilimist

  • jagab ning tutvustab informatiivset materjali Eesti ja Soome kohta

  • on avatud ja koostööaldis nii Soomes, Eestis kui maailmas

  • on nähtav ja tegus sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, https://www.eestiklubi.fi)

  • on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse (EKSÜ) liige alates 2018

  • on Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry (EOVS) asutajaliige 30.10. 2020).

Teeme koostööd EV aukonsul Tamperes Jani Koivuniemiga, Tampere - Tartto seura, Pirkanmaan Tuglas – seura ja teiste soome – eesti seltsidega ning ühingutega Soomes, Eestis ja maailmas.


TEK liikmemaks on 30e aastas. Liitu meiega!


Klubi tegevust juhib 4- liikmeline juhatus koosseisus:

Kristiina Lepp, Annela Liivat, Marelle Paikla ja Talis Verevsoo.


TEK aadress on: Kulttuuritalo Laikku Keskustori 4 33100 Tampere


Meiega saad ühendust: eestiklubi@eestiklubi.fi ja telefonil: +358 402500737


Kokkuvõtte koostas

Annela Liivat Tampere Eesti Klubi ry juhatuse esimees
留言


bottom of page