top of page
Image by Tapio Haaja

EOVS - Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes

Kes me oleme?

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry, lühendatult EOVS, eesmärgiks on
koondada Soomes elavaid eestlasi ning seista nende huvide ning õiguste eest.

Koondame registreeritud ühingud koostöiseks võrgustikuks

EOVS’i kuulub 10 aktiivset liikmesorganisatsiooni üle Soome

Oleme avatud ja usaldusväärne partner

Image by Stefan Hiienurm

MISSIOON

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes (EOVS) on Soome eestlaskonna tugikeskus, mis
koondab ja jõustab eesti organisatsioone ning loob võimalusi nende arvu suurenemiseks kogu riigis,
toetades nii alustavaid kui ka toimivaid ühinguid. EOVS arendab ja tugevdab ülesoomelist võrgustikku,
hoiab rahvustunnet, säilitab eesti keelt, tutvustab eesti kultuuri ja on tihedalt seotud Eestiga.

VISIOON

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes on suurimat väliseesti kogukonda koondav tugev ja
kokkuhoidev keskorganisatsioon, kus on koostöised, aktiivsed ja usaldusväärsed liikmed, kellele on
tähtsad eesti väärtused nii majanduslikus, kultuurilises kui sotsiaalses valdkonnas.

Image by Andrey Haimin

Aktuaalne

bottom of page