top of page
Library Bookshelves

EOVS - eestlased Soomes

  • Writer's pictureEOVS

Eestikeelne hariduskonverents Tamperes 2023

Updated: Nov 18, 2023

Tagasivaade hariduskonverentsile „Eesti keel ja eesti meel“ 21.10. 2023 TamperesHariduskonverentsi "Eesti keel ja meel" osalejad.
Hariduskonverents "Eesti keel ja meel" korraldati Tamperes oktoobris.

Tampere Eesti Klubi ry korraldas 21.oktoobril 2023 hariduskonverentsi “Eesti keel ja eesti meel” koostöös Integratsiooni Sihtasutuse, EV Välisministeeriumi, EV Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eestikeelse Hariduse Seltsi, Tampere linna, Soome Eesti Noored ja Eesti Poega Tamperes.


Kuidas sai eestikeelne hariduskonverents alguse?


Eestikeelse hariduskonverentsi 2023 korraldamise idee küpses aastatega, kui olime eelnevalt korraldanud mitmeid eestikeelseid haridusseminare Tamperes.

Esimene TEK poolt kokkukutsutud kohtumine toimus 2018 aastal ja siis algas ka koostöö Tampere ülikooli lektori Maija Yli-Jokipiiga.


Alustasime eesti keele kui emakeele teemalise ümarlauaga Pirkanmaal märtsis 2021. Sama aasta augustis toimus teinegi seminar emakeele õpetamisest liitklassis, milles osalesid hübriidvormis õpetajad mitmetest erinevatest piirkondadest Soomes.


2022a arutasime oma emakeele õpetajatega erivajadusega lapse õpetamise võimalustest eesti keele tundides. Õpetajad - eripedagoogid - sotsiaaltöötajad on osalenud Tamperes nii füüsiliselt kui virtuaalselt. Peamised eesmärgid taolistel haridusseminaridel on olnud seotud konkreetse õpetajatöö metoodikatega jagades eesti keele kui oma emakeele õpetamise kogemusi Soomes ja arutades - tõlgendades Soome haridusseadusandlust. Tähtis eesmärk on kindlasti teabe edastamine lastega eesti peredele Soomes.


Pildil vasakult Helja Kirber, Annela Liivat, Kätlin Kõverik, Marika Sulg
Pildil vasakult eesti keele õpetajad Helja Kirber, Annela Liivat, Kätlin Kõverik ja Marika Sulg.

Eesti keele kui oma emakeele õpetajate haridusseminaride korraldusaktiivi kuuluvad Lee Laurimäe Vantaalt, Larissa Aksinovitš Tuusulast, Piret Selonen Mikkelist, Annika Madisson Helsingist ja Annela Liivat Tamperest. Seminaridel on osalenud mitmed eesti keele õpetajad Helsingist, Turust, Tamperest, kes kuuluvad ka Eestikeelse Hariduse Seltsi.


Meie koostöö Tampere ülikooli doktorandi Maija Yli-Jokipiiga on samuti kasvanud sisukaks ja huvitavaks. Maija uurib oma emakeele õpetajate olukorda Soomes ja emakeele õppimise tähtsust.


Tampere ülikooli doktorant Maija Yli-Jokipii
Tampere ülikooli doktorant Maija Yli-Jokipii

Hariduskonverentsi „Eesti keel ja eesti meel“ 2023 vajadus tekkis reaalsest olukorrast Soomes, kus elab kõige suurem väliseestlaste kogukond, kuid on reaalselt siiski leige suhtumine eesti keele kui oma emakeele tasuta õppimise võimalusse.Hariduskonverentsi teisi kõnelejaid:


Miks korraldati konverents Tamperes?

Eespool kirjeldatud haridusseminaride tagasisidedest koorusid välja uued ootused, teemad järgmistele kokkutulemistele. Ikka ja jälle tõdesime, et peamine võtmeisik on lapsevanem, pere toetus ja laste suunamine eesti keele tundidesse.


Kindlasti ka see, et Tamperes on aastakümneid olnud oktoober Eesti kuu ja meie eestikeelne hariduskonverents „Eesti keel ja eesti meel“ sobitus hästi Tampere Eesti Klubi tööplaani.Noorte töötuba juhtis Küllike Adamson.
Noorte töötuba juhtis Küllike Adamson.

Mis hariduskonverentsilt kõlama jäi?

Konverentsil osalejad said läbilõike emakeele olulisusest, õppimisvõimalustest lasteaialapsest põhikoolieani, Üleilmakoolist, kaksmaistest noortest, toetustest asuda õppima/elama Eesti riiki. Üheskoos arutati rõõmude ja raskuste üle. Lühidalt, on väga tähtis nii info koondamine, jagamine, teadlikkuse tõstmine mitmekeelsuse olulisusest ja koostöö Soomes elavate eesti peredega.


Soovitusteks pakuti konverentsil:

1) suhelda võimalusel peresiseselt, igapäevaselt eesti keeles ja teha seda ka Eestis elavate sugulaste ja sõpradega;

2) tähistada tähtpäevi, hoida eesti toidukultuuri traditsioone ja osaleda eesti kultuuriringides, kogukondlikus seltsitöös;

3) leida võimalus eesti keele kui oma emakeele õppimiseks!


Suurimad mured eestikeele õpetusega seoses

Konverentsil jäid kõlama murekohad, mis olid seotud näiteks mõttega, et pere asub elama ajutiselt Soome ja eesti keele õpet ei peeta vajalikuks. Ka usuvad pered, et eesti keele rääkimine igapäevases elus, kodus, on piisav eesti keele arengule või alleshoidmisele. Eesti pered Soomes ei tunne suurt huvi eesti keele õppimise vastu, pigem on see leige hoiak jm.


Mis meeleolus liigume edasi?

Hariduskonverentsil „Eesti keel ja eesti meel“ 21.10.2023 jäid aga kõlama positiivsed kokkuvõtted ja rõõmud. Ühiselt tõdesime, et oleme õnnelikud, et on olemas Soome riigi toetus ja eesti keele kui emakeele 2t nädalas tasuta õppevõimalus ja saame säilitada enda kultuuriruumi, eesti keelt, hoida sidet Eestiga.


Soomes töötab väga tugev eesti keele õpetajate võrgustik ja Eestikeelse Hariduse Selts. Ka on olemas seltside/organisatsioonide võrgustik.


On loodud Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes, kes seisab eelkõige Eesti kodaniku ja eestluse eest, hoiab eesti keelt ning aitab kaasa eestlaste lõimumisele ja kohanemisele Soomes. Tampere Eesti Klubi on üks EOVS asutajaliikmetest.

Igaüks meist saab panustada eesti keele hoidmisse, väärtustamisse ja järjepidevusse. Peamine on tahe ja koostöö!Annela Liivat

Annela Liivat

Tampere Eesti Klubi ry Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry juhatuste esimees

17.11.2023 TamperesKuula hariduskonverentsi kõnesid tagantjärgi:


Hariduskonverentsil kõneleb Maija Yli-Jokipii Tampere ülikoolist

Hariduskonverentsil 21.10.2023 kõneleb Larissa Aksinovitš https://www.facebook.com/tampereeestiklubi/videos/1027713321768177

Hariduskonverentsil esineb Annika Madisson, Anni Lasteaed Helsingis omanik, EOVS asutajaliige

Hariduskonverentsil esineb Lee Laurimäe, Vantaa eesti keele õpetaja, Eestikeelse Hariduse Seltsi juhatuse liige, Üleilmakooli õpetaja https://www.facebook.com/tampereeestiklubi/videos/3612497109010907

Hariduskonverentsil kõneleb Krista Arro, Üleilmakooli õpetaja https://www.facebook.com/tampereeestiklubi/videos/311604581579931

Hariduskonverents 21.10.2023 esineb Marika Sulg, Intergratsiooni Sihtasutus https://www.facebook.com/tampereeestiklubi/videos/1891629151287131
Comments


bottom of page