top of page
Library Bookshelves

EOVS - eestlased Soomes

  • Writer's pictureEOVS

Uuringu tulemused: Soome eestlaskonna virtuaalsed käitumismustrid ja ootused uuele infoplatvormile

Jaanika Kingumets, Keiu Telve


2023. aasta maist septembrini kestnud viiekuuse etnograafilise ja koosloomelise uuringu tulemusena saime teada, kuidas Soome eestlased virtuaalruumides tegutsevad ning kuidas saab interneti võimalusi kasutades luua eestlasi kokkutoovat infoplatvormi. Uuringu jooksul vaatlesime kümmekonda Facebooki gruppi tagasiulatuvalt 12 kuu jooksul, tegime võtmeisikutega intervjuud (12) ning viisime Tamperes, Turus ja Helsingis läbi koosloometöötoad ligi 50 aktiivse eestlasega. 


Töötuba EV saatkonnas septembris 2023.
Töötuba EV saatkonnas septembris 2023.

Uurimus kummutab levinud uskumuse, et väliseestlaste Facebooki grupid on juhuslikult toimivad ja düsfunktsionaalsed. Neis on küll palju müra ja kriitilisust, kuid Soome sotsiaalmeediagrupid on äärmiselt aktiivsed, mis viitab sellele, et virtuaalseid keskkondi on rändekogukonnale hädasti vaja.


Virtuaalseid ruume, kuhu Soomes elavad eestlased kuuluvad, iseloomustab isetekkeline ettekirjutamata raamistik. Need grupid on dünaamilised ja voolavad, nii käivad need kaasas nii uute tulijate vajaduste kui ühiskondlike muutustega, lubavad grupiliikmetel kuuluda samaaegselt erinevatesse gruppidesse ning aktsepteerivad inimeste korduvat lahkumist ja naasmist. Rohkem kui õiget informatsiooni otsitakse gruppikuuluvust, sotsiaalseid suhteid ning teiste kogemustest julgustust. EOVS koosloometöötuba innovatsioonipäevadel Turus.
EOVS innovatsioonipäevad Turus septembris 2023.


Diasporaakogukondade eestlastele mõeldud Eesti kultuuri nautimise võimaluste pakkumine on väga oluline, aga suur osa Eesti diasporaakogukonnast vajab sissejuhatavat treppi, mille astmeteks on elu praktiliste väljakutsetega hakkamasaamine. Trepiastmed nagu teenuste võrgustiku loomine, eestlaskonnas mitmesuguste hobitegevuste ja ühiste huvide põhjal võrgustumise soodustamine aktiveerivad kogukonna ning loovad ettevalmistuse, et inimesed jõuaksid eesti kultuuritegevustes kaasalöömise juurde.


Eestikeelsete harrastuste, tegevuste, sündmuste toimumine virtuaalselt, annab peredele võimaluse ajapinge leevendamiseks. Virtuaalsed võimalused muudavad hobitegevusse või eestlusega seotud harrastuse sisenemisbarjääri madalamaks ning võivad olla heaks alguskohaks aktiivse eestlaskonna kujundamisel.Innovatsioonipäevad Turus 2023.
Uurimustöö teostati koostöös EOVSi, KÜSKi ning Eesti Välisministeeriumiga.

Uurimusest ilmnes, et gruppides on virtuaalruumi aktiivsena hoidjad -  kogemusnõustajad “meie keskelt”, kes vabatahtlikult inimesi aidata proovivad. Vajalik oleks tugistruktuur, mis virtuaalsete ruumide jätkusuutliku toimimise tagaks ja aktiivseid liikmeid toetaks, innustaks ja võimestaks. 


Eestlaskonna gruppide ühisosa seisneb eestlasena hea elu otsimises uues kodukohariigis, mida toetavad eestlaste teenuste võrgustik, sarnasest kultuuriruumist pärit sotsiaalsete suhete olemasolu ning millest vaid teatud osale on sümpaatne seltsitegevusse või kultuuriharrastusse panustamine.Keiu Telve ja Jaanika Kingumets
Keiu Telve ja Jaanika KingumetsTutvu uurimustööga siin!


Ettekanne Soome virtuaalsest eestlaskonnast
.pptx
Download PPTX • 5.45MB
Comments


bottom of page