top of page
Library Bookshelves

EOVS - eestlased Soomes

  • Writer's pictureEOVS

Turu Eesti keskus

Updated: 3 days ago

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry / Eesti keskus Turus/ on asutatud aastal 1994. Liikmeid on umbes 500, millest pooled on nendest eestlased. 2020 aastal meie liikmete arv küll kahanes seoses koroona viirusega, kuid 2021 aasta näitas jällegi liikmete arvu kasvu. Teeme kõik selleks, et saame jälle korraldada kokkusaamisi ja toredaid sündmusi eestlastele. Kõik meie tegevused on vabatahtlikud, oleme avatud kõiksugustele mõtetele ja ettepanekutele, mis aitavad meil üksteist tihedamalt kokku liita.


Turku jõgi
Turku - Turu Eesti Keskus

2001. aastal avati koostöös Eesti keskusega Turu ja Päris-Soome Aukonsulaat. Aukonsul Keijo Aarre Virtanen täitis oma ülesandeid 19 aastat (2001-2020). 1.01. 2021 on meie aukonsuliks Andrus Junolainen, kes on R&M Ship Technologies Finland OY tegevjuht.

Peame väga tähtsaks seda, et eestlastel on võimalik tulla keskusesse oma dokumentidele järgi. Nii tekib suhtlemisel vahetu kontakt ja saame vajadusel olla abiks ning toeks. Tihtipeale tunnevad eestlased siin võõral maal end üksinda. Takistuseks võib olla keeleoskus, leidmaks endale meelepärast harrastust või samade huvidega tutvusringkonda. Paljud eestlased ei kasuta suhtlusvõrgustikke internetis ja nii ei jõua nendeni teated toimuvatest üritustest või kokkusaamistest. Eesti keskusel on väga tähtis roll liita kokku siia kolinud ja tööle tulnud eestlasi. Samas on keskus kui ”hüppelaud” sulandumaks Soome ühiskonda. Meile saab tulla Töötukassa ja erinevate õppeasutuste kaudu tööpraktikale. Pakume soome keele praktiseerimist, tööturule sisseelamist, soome kultuuri ja rahva tundmaõppimist ning uusi kontakte.


Eesti keskuse ”võtmesõnadeks” on: kultuur ja üritused, koolitused ja praktikakohad, koostöö, nõustamine üle Soome, eestlased ja soomlased üheskoos!


Tegevused meie keskuses:

Turu Teater on eestikeelseid teatritegijaid koondav teater Turu linnas, Soomes.

Laste lauluring, rahvatantsurühm Nopsajalad, Turu Eesti ja Sõprade segakoor, keelte kursused, vestlusringid, käsitööring, Nõustamine üle Soome, aktiivne kaasalöömine Turu Keskajapäevadel ja kõikidel teistel Turu linna poolt korraldatavatel üritustel, Zoom-Teams- Canva koolitused , rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, tihe koostöö teiste ühingutega, kelle emakeeleks on muu kui soome keel.


Ühingu ideede elluviimiseks on olulised projektid. Meid on toetanud:

EU Central Baltic Programm (Saame Kokku, Lumo, Lemon, ProNatMat, REGI, Fem)

Turu linn, Stea / nõustamine, Taike ja INSA / kultuur, Eesti Instituut / lasteringid, kultuur, Turun teatterisäätiö, SPR / monikielinen koronatiedotus.


Kokkuvõtte koostas Ülle Priks


14 views

Recent Posts

See All
bottom of page