top of page
Library Bookshelves

EOVS - eestlased Soomes

  • Writer's pictureEOVS

Helsingi linn teeb koostööd Eesti Organisatsioonide Võrgustikuga Soomes eestikeelse kommunikatsiooni arendamisel

Updated: May 30

Helsingi linn https://www.hel.fi/ soovib parandada muukeelsete elanike võimalusi saada teavet linna uudiste ja teenuste kohta. Kommunikatsiooni parandamiseks teeb Helsingi linn koostööd Soomes aktiivselt tegutsevate keelevähemusi esindavate seltside ning ühingutega. Koostöösse on kaasatud ka Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry (EOVS) https://www.eovs.fi/

 


Linn viib läbi küsitlusi kommunikatsioonivajaduste väljaselgitamiseks muukeelsete Helsingi elanike seas. Sügisel 2023 viidi läbi küsitlus ning süvaintervjuud araabia, vene ja ukraina keeles.


Käesoleva aasta veebruaris ja märtsis viidi läbi küsitlus ka eesti- ja somaaliakeelsetele elanikele. 

Lühidalt veebruarikuus läbi viidud kommunikatsiooniküsitluse tulemustest, millele vastas kokku 130 eestlast. Enamus vastanutest on elanud Soomes rohkem kui 5 aastat. Helsingi linna teenustest on infot otsitud tervishoiu, vabade töökohtade leidmise, liikumise ja harrastuste, vabade elamispindade ning raamatukogude ja kultuurisündmuste kohta.

Valdkonnad, mis eestlasi huvitavad on järgmised:

1. Sündmused Helsingis

2. Muudatused liikluskorralduses

3. Oma elurajooni puudutavad asjad

4. Vabad töökohad

5. Sündmused ja koosolekud elanikele.


Eestlased ei eelda, et linn suhtleks nendega eesti keeles ning seetõttu on oma vastuseks paljud märkinud esikohale soome keele. Teisel kohal on eesti keel, kolmandal inglise keel, neljandal soome arekeel (selkosuomi) ning viiendal kohal vene keel. Infot Helsingi linnalt soovitakse saada eelkõige veebilehe kaudu, Facebooki teel, e-postiga, Instagramis või uudiskirjana.  

Küsitluses saadud tulemuste põhjal jätkab Helsingi linn kommunikatsioonilahenduste arendamist. Linn koostab mitmekeelseid materjale: uudiskiri, veebileht, info nõustamisteenuste kohta jm. Eesmärk on aidata Helsingi keelevähemuste hulka kuuluvatel elanikel leida teavet linna teenuste ja uudiste kohta. 

 

EOVS kutsubki üles Helsingi piirkonnas elavaid eestlasi osalema Helsingi linna lühiküsitluses. Sul on võimalus kaasa rääkida ja anda tagasisidet kommunikatsiooni osas. Tagasiside abil kogub linn teavet veebi- ja uudiskirja sisu toimivuse kohta ning arendab selle põhjal sisu edasi. Ka EOVS panustab ja ootab aktiivseid eestlasi koostööle!  

Liitumiseks piisab, kui saadad oma e-posti aadressi läbi selle vormi.

Helsingi linn saadab sinule 2024. aasta mai ja novembri jooksul e-posti teel lühikesi tagasisideküsimustikke.

Sinu vastused aitavad tulevikus Helsingi eestikeelset kommunikatsiooni paremaks muuta.


Info levitamine on igati teretulnud!


Ingrid Pent

Helsingi linna kommunikatsioonispetsialist

EOVSi sekretär


 
Comments


bottom of page